Nederlandse Zoötechnische Vereniging

Over de NZV

Wie is de in 1930 opgerichte NZV en wat zijn onze doelstellingen?

Lustrum Symposium

Meld je uiterlijk 22 oktober aan voor het NZV Lustrum Symposium! Draai jij met ons mee?

Agenda

De NZV organiseert uiteenlopende activiteiten. Bekijk onze agenda.


Nederlandse Zoötechnische Vereniging (NZV)

De Nederlandse Zoötechnische Vereniging is een vereniging voor iedereen die zich bezighoud met vraagstukken op het terrein van dier-mens-omgeving. Dierwetenschappers richten zich al lang niet meer alleen op landbouwhuisdieren, visteelt en gezelschapsdieren behoren dan ook tot aandachtsgebieden van NZV.


Platform

NZV heeft de ambitie om hét platform te worden voor vraagstukken op het terrein van dier, mens en omgeving en daarmee een wezenlijke bijdrage te leveren aan de meningsvorming over actuele en toekomstige thema’s in het veld.

Het merendeel van de ruim 500 leden van de NZV heeft Zoötechniek aan Wageningen Universiteit gestudeerd. Daarnaast opgeleiden Diergeneeskunde en HAS en mensen uit het werkveld. Een groeiende groep leden zijn de studenten.

De NZV staat voor:

  • een breed georiënteerd informeel en professioneel netwerk
  • informatieve bijeenkomsten
  • rondetafelbijeenkomsten
  • excursies met leden NZV en “De Veetelers”
  • discussieavond met “De Veetelers”
  • Inspiration Dinners in voorjaar en najaar
  • de jaarlijkse ledendag op de eerste donderdag in november

Ons eerstvolgende event

04 nov

2021

Lustrum Symposium "De Veeteler draait door"

Het langverwachte lustrum van onze Nederlandse Zoötechnische Vereniging voor het 90 jarige bestaan wordt gevierd op 4 november 2021. Het thema van het lustrum symposium is “De Veeteler draait door”. Samen willen we een draai van 360 graden maken met een blik naar verleden en natuurlijk naar de toekomst. Draai jij met ons mee?

Meld je nog gauw aan! Tot en met uiterlijk 22 oktober kun je aanmelden!

Lees meer
Tijd
13:30 u - 21:00u

Activiteiten

Excursie Alltech Coppens Aqua Center

NZV Ledendag 2019

Inspiration dinner ‘Alternatieve eiwitbronnen in de (dier)voeding’

Excursie ‘Floating Farm’

Masterclass ‘Negatieve berichten in de media: Duiken of opstaan?’

Inspiration dinner ‘Kringlooplandbouw’

Bekijk meer

Onze sponsoren