20 oktober 2022

Discussion Evening Future Feed met Stichting BSD

Op woensdag 19 oktober 2022 vond in het Forum op de campus in Wageningen een discussie avond plaats van de Studievereniging De Veetelers met als thema Future Feed. De avond begon met de introductie van de Piet van der Aar-studiebeurs, door Piet van der Aar, oud-directeur van Schothorst Feed Research en een van de initiatiefnemers van de Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD)

Duurzame landbouw
Als dagvoorzitter nam Leo den Hartog als eerste het woord. Hij presenteerde zijn “10 punten-plan” voor de sector en de politiek om tot een duurzame landbouw te komen. Na zijn introductie was het woord aan Tom Bastiaansen, afkomstig van een varkensbedrijf, actief geweest in de diervoedersector, en nu druk met z’n PhD in Wageningen. Volgens hem zijn de uitdagingen waar de diervoedersector voor staat op te splitsen in drie categorieën: nutritie (waar de uitdaging nu ligt op de variabele kwaliteit van meer en meer te gebruiken co-producten), technologie (denk aan bulkwaardigheid, houdbaarheid, microbiële kwaliteit) en energie (nu nog belangrijker dan voorheen). Over nutritie weten we volgens Tom al heel veel, maar in de toekomst zal er vooral op het raakvalk van technologie en energie veel kennis moeten komen, en daarmee het verzoek van Tom om toch vooral de (studie) richting van feed technologists op te gaan.

Succesvol ondernemen
De derde spreker van de avond was Huub Fransen, directeur/eigenaar van mengvoeder producent FransenGerrits, die ons meenam in zijn visie als zelfstandig ondernemer en wat daar zoal voor nodig is en bij komt kijken. Huub ziet zichzelf als directeur vooral buiten de onderneming staan, om naar de omgeving te kijken, zodat zijn bedrijf optimaal rendeert. Huub kwam met een “8-punten-plan” voor succesvol ondernemen. Tevens deelde Huub met ons zijn visie op de driehoek people, profit & planet. Daarover zei hij onder meer dat in een consoliderende (mengvoeder) markt minder mensen nodig zijn. En als links en groen z’n zin krijgt, dan zal in een kleinere markt, met kleinere bedrijven, minder geïnvesteerd kunnen worden in innovatie, wat ten koste zal gaan van de vooraanstaande positie die Nederland wereldwijd heeft op het gebied van efficiënte landbouw.

Na de sprekers volgde nog een lagerhuisdebat met stellingen om de discussie te voeden. Ter afsluiting van de avond werden alle studenten naar voren geroepen die voor een BSD-studiebeurs in aanmerking zijn gekomen. Ook namens NZV willen wij hen daarmee van harte feliciteren!

Wederom was dit een interessante en leerzame avond om kennis te vergaren en (toekomstige) vakgenoten te ontmoeten.

Onze sponsoren