24 oktober 2022

EVEN VOORSTELLEN: NZV-bestuurslid Han van der Broek

De komende tijd stellen we graag de bestuursleden van NZV voor. Vandaag NZV-bestuurslid Han van der Broek. Han is tijdens het vorige lustrum symposium in 2015 lid geworden van NZV.

In november 2019 is hij tijdens de jaarlijkse ledendag toegetreden tot het bestuur. Han is in 1994 afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit met de studie Zoötechniek richting veevoeding. Na het afstuderen is Han al snel vertrokken naar het buitenland en heeft hij in Praag en Singapore gewoond en gewerkt. Han noemt de mooie variatie aan bijeenkomsten en het uitgebreide netwerk als redenen waarom hij – nadat hij weer terugkwam in Nederland – lid is geworden van NZV. Volgens Han is NZV een unieke vereniging voor de sector en voor iedereen die de sector een warm hart toedraagt. NZV zorgt voor kennisverbreding en voor het ontmoeten van nieuwe mensen.

Het viel Han op dat destijds de leden vooral uit het onderwijs kwamen of actief waren als ZZP’er. Er waren weinig mensen vanuit de commerciële markt waarin hij actief is en hij heeft het tot zijn doel gemaakt om ook die mensen bij de vereniging te betrekken. Han promoot NZV actief binnen zijn eigen zakelijke netwerk zodat de leden van NZV een goede afspiegeling zijn van de gehele sector.

Vijf jaar geleden is hij een eigen consultancy opgestart als zelfstandig ondernemer dat ondertussen is uitgegroeid tot een volwaardig GMP+-gecertificeerd distributiebedrijf van innovatieve diervoederadditieven. De focus binnen zijn bedrijf ligt op Europa en Azië. Het gaat daarbij voornamelijk om business development door innovaties bij klanten te realiseren en kansrijke nieuwe concepten of bedrijven te lanceren. In zijn vrije tijd sport hij graag en leest hij culturele en politieke boeken.

Onze sponsoren