23 mei 2019

Masterclass ‘Negatieve berichten in de media: Duiken of opstaan?’

Dit was de tweede aflevering in de nieuwe reeks Masterclasses van de NZV georganiseerd in samenwerking met de AgriFood Academy.

Het onderwerp “crisismanagement” was zeer actueel met de zeer recente bezetting door actievoerders van het varkensbedrijf in Boxtel. Het doel van masterclasses was het geven van inzicht en het opdoen van vaardigheden, zodat NZV-leden de instrumenten meekrijgen om zich beter te positioneren in berichtgeving rondom de dierlijke productie.

In deze masterclass benadrukte Frank Peters, expert in reputatiemanagement en crisiscommunicatie dat de samenleving snel verandert en dat revolutie in gebruik van sociale media grote gevolgen heeft voor de reputatie van bedrijven en organisaties. Bij negatieve berichtgeving lijkt de agrisector vooral te duiken terwijl Frank Peters pleitte voor opstaan als zijnde een betere strategie.

Vervolgens werd een tiental tips voor het managen van de reputatie, doorspekt aan praktijkvoorbeelden, voor het voetlicht gebracht. Tenslotte gingen de deelnemers zelf aan de slag om voor een eigen situatie de grootste bedreigingen te beschrijven en hoe daar mee om te gaan. Kortom, een geslaagde Masterclass waarin een mooie stap werd gezet naar regie en verbinding met de samenleving!

Onze sponsoren