Lustrum 80-jarig bestaan NZV

Na 80 jaar is NZV nog springlevend en meer dan ooit bezig met de toekomst. Het begon als een vereniging om inhoudelijke kennis uit te wisselen over veeteelt. Lange tijd was die kennis vooral gericht op kwantiteit van productie, efficiëntie en rendement. Sinds het midden van de jaren tachtig is er sprake van transitie. Dat geldt ook voor de ontwikkeling en implementatie van kennis. Met z'n allen zijn we nu meer bezig met dierwelzijn, milieu en kwaliteit. De uitdaging voor de toekomst is nog meer gericht op het krijgen van draagvlak voor veehouderij bij burgers en bestuurders. De koers van de veehouderij en daarmee ook van NZV moet meer zijn gefocust op een positief imago bij consumenten en burgers. Daarom streeft NZV ernaar meer één gezicht naar buiten te krijgen, met de ambitie om een platform te worden voor 'dier-mens-omgeving' vraagstukken. Met zoveel multidisciplinaire kennis en ervaring binnen de vereniging is die potentie er zeker. Dierwetenschappers richten zich al lang niet meer alleen op landbouwhuisdieren. Visteelt en gezelschapsdieren behoren ook tot aandachtsgebieden van NZV.

Het debat ter gelegenheid van het 80-jarig lustrum van NZV geeft mede inhoud aan de nieuwe koers van NZV. Centrale vraag van het debat: wat kan en moet de sector nog doen zodat de boer nog boer kan blijven. Want de veehouderij in Nederland staat onder druk verkeerd antibioticagebruik, CO2 uitstoot, dierenleed, landschappelijke verminking. Terecht of onterecht? De publieke opinie lijkt tegen. Maar wat ziet de sector zelf voor mogelijkheden en onmogelijkheden.
 

Programma lustrumdag 4 november 2010

11.00 - 12.30 u: ALV
12.30 - 13.00 u: Lunch deelnemers ALV
13.00 - 13.15 u: Ontvangst voor het debat
13.15 - 17.05 u: Debat "Perspectief voor veehouderij in onze samenleving; draag bij aan een nieuwe koers"
                        Programma debat
                        Presentaties debat sprekers

17.05 - 17.15 u: Afsluiting debat incl. presentatie jubileumuitgave "Rommert"
17.15 - 18.00 u: Borrel
18.00 - 22.30 u: Buffet & feest voor leden NZV

 

 

Berichtgeving in de media

Persbericht, 9 november 2010

Resource nr.7, 18 november 2010 

Meat & Co. nr.11, december 2010

 

Het lustrum kwam vooral tot stand dankzij de ondersteuning en inzet van veel leden. Ook de bijdrage van de sponsoren verdient veel waardering. De lustrumcommissie bestond uit: Joost van den Borne, Marjolein Neuteboom, Margot van Lange, Helmut Saatkamp, Bastiaan Meerburg, Mario Calus, Gert Hemke en Henk Aarts.