29 maart 2022

Afsluiting 90-jarig bestaan NZV

Afgelopen 4 november 2021 vond, na twee jaar voorbereiding, het Lustrum symposium van het NZV plaats voor het 90 jarig bestaan van de NZV. Een afwisseling van workshops, plenaire sessie en lagerhuisdebat zorgde voor een breed programma. De lustrum commissie heeft geprobeerd om de NZV-er breder te laten kijken dan alleen het hokje landbouw.

Bas Haring hield een voorbeschouwing over hoe mensen met meningen recht tegen over elkaar kunnen staan. Door de indeling van mensen in verschillende basisvormen van ethiek (gevolgen ethiek, plichtethiek en deugd ethiek) werd duidelijk dat mensen moeilijk van zienswijze veranderen en ook lastig tot elkaar komen. Respect en begrip is dan beter dan door discussiëren tot iedereen het eens is. Hierna kon iedereen de worskhops in om zelf de meningen en zienswijze te toetsen. Rob Morren en Ira van Eelen bespraken de toekomst van kweekvlees. Hoe wordt het gemaakt, maar ook wie gaat kweekvlees consumeren en betalen? Marc Jansen en Eric van der Sommen stonden tegenover elkaar wat betreft regels en mogelijkheden omtrent wat er in de schappen ligt. Welke eisen worden er gesteld aan dierlijke producten en verschillen die eisen per land in Europa? Wie bepaalt de eisen voor Nederland en hoe positioneert dat de Nederlandse producten ten opzichte van de buitenlandse? Roel Jongeneel en Hidde Boersma namen jullie mee in de wereld van kringlopen, welke kringlopen zijn er en hoe verhouden die zich tot elkaar?

In een Lagerhuisdebat kon als afsluiting getoetst worden of de deelnemers van het symposium een mening kunnen verdedigen. De beste debatteerders ontvingen een prijs (diegene met het meeste applaus).

Als afsluiting werden de leden van verdienste Martin Vertegen en Pim Brascamp en erelid Rienk uitgenodigd om het Lustrum bord aan te nemen. Dit is een cadeau voor Zodiac, de plek waar alle NZV-ers een binding mee hebben, om het Lustrum te vereeuwigen aan de muur van het Zodiac. Het bord zou in 2021 al worden opgehangen, maar door corona is het bord 14 maart 2022 door Pim Brascamp aan de muur vereeeuwigd. Zo kunnen alle mensen die Zodiac betreden terug denken aan de mooie Lustrum dag maar ook aan het NZV, de prachtige verenging met een rijk verleden voor diverse dierwetenschappers.

De Lustrum commissie kreeg van het bestuur een heerlijk diner aangeboden en heeft nagenoten van de mooie dag. De lustrum commissie draagt graag het stokje over aan een volgend team voor het 95 jarig Lustrum in 2025. Als leden enthousiast zijn om dat te organiseren, kunnen ze zich aanmelden via nzv@nzvnet.nl

Groeten,

De Lustrum commissie 90 jaar NZV

Onze sponsoren