Lidmaatschap en contributie NZV

Iedereen die werkzaam is in of belangstelling heeft voor de veehouderij of geïnteresseerd is in dier-mens-omgeving vraagstukken kan lid worden van de Nederlandse Zoötechnische Vereniging (NZV). De vereniging organiseert zowel inhoudelijke als netwerkactiviteiten voor haar leden.

De vereniging hanteert alleen persoonlijk lidmaatschap. Voor 2021 bedraagt de contributie € 28,50 per jaar.

Wordt u na 1 juli lid, dan betaalt u € 14,- voor het resterend deel van het jaar. Studenten van diergerelateerde HBO opleidingen, Dierwetenschappen, Diergeneeskunde kunnen gratis lid worden tot en met het jaar van afronden van hun studie. Ook het opvolgende jaar is het lidmaatschap helemaal gratis. Zonder opzegging wordt het jaar volgend op dit gratis contributiejaar het lidmaatschap automatisch omgezet in een regulier, betaald, lidmaatschap.

Aanmelden als lid

Het lidmaatschap voor reguliere leden bedraagt € 28,50. Het lidmaatschap voor studenten is gratis tot en met het eerste jaar na afstuderen.

Lidmaatschap aanvragen

Contributie betaling

Leden met een actueel e-mailadres ontvangen de factuur elektronisch, tenzij eerder schriftelijk kenbaar is gemaakt dat men deze graag op papier wenst te ontvangen.

De ervaring leert ons dat het innen van contributie soms een tijdrovend proces is, vooral wanneer de betreffende leden voor langere of kortere tijd in het buitenland verblijven of wanneer adreswijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven.

Ten slotte willen we u vriendelijk verzoeken: bij automatische incasso voor voldoende saldo te zorgen en eventuele adreswijzigingen door te geven  aan het bestuur van de NZV.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het bestuur van de NZV via nzv@nzvnet.nl.

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van uw lidmaatschap kan per e-mail via nzv@nzvnet.nl, ieder jaar tot 1 december. Na 1 december wordt uw lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.

Onze sponsoren