26 augustus 2022

Conferentie ‘De nieuwe boer is ….’ op 9 september

De nieuwe boer is …., een korte ketenverwerker, een coöperatiedeelnemer, een caring farmer, een regeneratieve farmer, een precisielandbouwer, een strokenteler, een voedselbos- ondernemer, een biologische boer, verbindt en verbreedt etc..

Op 9 september 2022 organiseert het Nieuwe Netwerk een conferentie over de menselijke maat in de landbouw en voedseltransitie. Professionals werkzaam in landbouw, voedsel en groen, trekken dan een rode draad door alle visies, rapporten en beleid om handelingsperspectief voor boeren en burgers te verkrijgen. De conferentie wordt samen met de provincie Noord-Brabant georganiseerd, die met het onlangs vastgestelde beleidskader Landbouw en Voedsel al proactief werkt aan de toekomst van landbouw. Het is een meeting-of-minds; voor professionals, studenten, werkgevers, innovators en boeren.

Doel van deze conferentie: urgentie, bubbels doorsnijdend, handelingsperspectief, er moet nu wat gebeuren!

Sprekers
De urgentie van de transitie in de landbouw is voelbaar, we maken er allemaal deel van uit! Frederike Praasterink (NWA programma Future Food Systems), neemt ons mee in de diversiteit aan ontwikkelingen in de duurzame landbouw. Olga Kalles (LNV programmamanager Nationaal Programma Landelijk Gebied) praat ons bij over de gebiedsgerichte aanpak van het ministerie. Landbouw gedeputeerde Elies Lemkes van de provincie Noord-Brabant presenteert haar Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 en bespiegelt de uitkomsten van de dag. Nieuwe Netwerk voorzitter Jelleke Jelleke de Nooy-van Tol schetst een globaal perspectief waar we naartoe op weg zijn.

Programma 
10.00 uur Opening
– Frederike Praasterink, lector Toekomstige Voedselsystemen aan HAS Hogeschool presenteert de nieuwe boer aan de hand van verschillende scenario’s;
– Olga van Kalles (ministerie van LNV) bespreekt de gebiedsgerichte aanpak waarmee het ministerie de transitie vorm geeft en waarin de provincies een belangrijke taak hebben;
– Nieuwe Netwerk voorzitter Jelleke de Nooy – van Tol schetst globaal een perspectief waar we naartoe op weg zijn.

11.00 – 12.00 Workshoprondes (4 zalen)
12.15 – 13.30 Lunchpauze, Kennismarkt
13.30 – 14.30 Workshoprondes (4 zalen)
14.45 – 15.45 Workshoprondes (4 zalen)
15.45 – 16.15 Plenair ophalen handelingsperspectieven en agenda vervolgworkshops
– Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur bij de Provincie Noord-Brabant neemt aan het eind van de dag de resultaten in ontvangst.

16.15 – 17.00 Netwerkborrel

Meer informatie en aanmelden
Via de website Boer in Nederland is het mogelijk om tickets te reserveren voor de conferentie “De nieuwe boer …” op 9 september 2023. NZV-leden ontvangen 50% korting op het toegangsticket, inclusief 1 jaar lidmaatschap van het Nieuwe Netwerk.

Onze sponsoren