3 november 2022

EVEN VOORSTELLEN: NZV-bestuurslid Sonja de Vries

De komende tijd stellen we graag de bestuursleden van NZV voor. Vandaag bestuurslid Sonja de Vries. Sonja is in november 2020 – tijdens de jaarlijkse ledendag – in het bestuur van NZV gekomen. Zij was daarvoor nog geen lid van NZV maar is dat uiteraard ook gelijk geworden die dag. Ze volgde (WUR-collega) Henry van den Brand op als vertegenwoordiger vanuit de Animal Sciences Group van WUR om de link met onderwijs en onderzoek van de WUR actueel te houden.

Sonja heeft dierenwetenschappen aan de WUR gestudeerd – zowel haar bachelor als haar master – en is in 2009 afgestudeerd. Daarna heeft ze haar PhD gedaan aan de WUR, haar onderzoek was gericht op de vertering van vezels in varkens en kippen. In 2014 is zij gepromoveerd.

De toegevoegde waarde van NZV is volgens Sonja dat NZV verschillende vakgebieden en interesses bij elkaar brengt en dat levert inspirerende discussies op en het zorgt voor een verbreding van je eigen kennis. Zij zet zich binnen NZV in voor een goede activiteitenkalender die aansluit op de wensen en behoeften van de NZV-leden. Zij noemt NZV een leuke vereniging met gezellige mensen dat zorgt voor een uitbreiding van je netwerk.

Sonja is universitair hoofddocent diervoeding voor de Animal Sciences Group van de WUR. Daarnaast is zij 1 dag per week verantwoordelijk voor het dierproevenbeleid binnen de WUR. 1/3 van haar week is ze bezig met het doceren van Animal Nutrition and Physiology en het begeleiden van thesis-studenten. 2/3 van haar werkweek houdt zij zich bezig met onderzoek van de PhD-studenten en het begeleiden van deze studenten. Wat betreft het dierproevenbeleid houdt zij zich bezig met de interne- en externe communicatie vormgeven en het uitrollen van het beleid. In haar vrije tijd loopt ze graag hard, fietst ze (op de mountainbike) en wandelt ze graag met de hond. Bordspelavondjes met vrienden vindt ze ook erg gezellig!

Onze sponsoren