12 december 2018

Inspiration dinner ‘Power of data’

Voor het Inspiration Dinner waren we te gast bij Noldus Information Technology in Wageningen, een toepasselijke locatie voor het thema. Big data, the Internet of Things, zelflerende algoritmes, het zijn tegenwoordig trendy termen in veel bedrijfstakken. Ook de veehouderij krijgt hiermee te maken. Drie sprekers vertelden op welke manier zij gebruik maken van informatietechnologie in de veehouderij.

“Kippen kunnen praten,” zegt Kristof Mertens van infotechbedrijf Porphyrio, dat recent werd overgenomen door Evonik. Hij legt uit hoe sensoren in de keten het mogelijk maken om heel veel data te verzamelen. De opslag en verwerking van die data wordt steeds eenvoudiger. Zelflerende algoritmen kunnen worden ingezet voor meer begrip en verbetering van productie-processen, bij voorbeeld in de pluimveeketen. Door te werken in de Cloud worden de ‘schotten’ tussen verschillende experts weggenomen, waardoor expertise gemakkelijker gedeeld wordt tussen bij voorbeeld dierenarts en nutritionist.

Marcel Kuijpers van De Kloeke Kip is ook enthousiast over de mogelijkheden van infotech. Op zijn pluimveebedrijf-in-aanbouw, aan de A73 in Noord-Limburg, wordt de keten geïntegreerd, waardoor risicovolle transporten minder nodig zijn. “Door informatie op te slaan in een blockchain zit iedereen in dezelfde keten,” legt hij uit. Alle data die hij op zijn bedrijf verzamelt worden ingezet voor wetenschappelijke praktijkanalyse en voor het ontwikkelen van managementtools.

Sicco Pier van Gosliga van Connecterra vertelt hoe sensoren, big data en algoritmen een rol hebben in de melkveehouderij. Zijn bedrijf is bekend van de stappenteller voor koeien en van de Intelligent Dairy Assistent (IDA) voor melkveehouders. Van Gosliga is ervan overtuigd dat informatie-technologie de veehouderij vooruit helpt, bij voorbeeld bij het terugdringen van het antibiotica-gebruik en het optimaliseren van de melkproductie.

Tijdens de discussie met de zaal, op basis van prikkelende stellingen van de sprekers, werden de kansen en bedreigingen van deze ontwikkelingen besproken. Het vakmanschap van de boer (het is bekend dat ‘management’ veel invloed heeft op de bedrijfsresultaten), de eisen die burgers en consumenten stellen aan de veehouderij en de ethiek (laten we de biologie van het dier over aan een algoritme?) kunnen in de knel komen. Aan het einde van de avond moest geconstateerd worden dat de infotech-ontwikkelingen niet meer te stoppen zijn, maar dat we moeten blijven nadenken over ‘the human interface’: Hoe kunnen we met verstand en gevoel omgaan met de onvermijdelijke technologische vooruitgang? Al met al was het weer een inspirerend diner!

Onze sponsoren