3 oktober 2019

Inspiration dinner ‘Alternatieve eiwitbronnen in de (dier)voeding’

Alternatieve eiwitten in een circulaire economie, dat was het thema van het NZV Inspiration Dinner op 3 oktober. Onder voorzitterschap van Olga Haenen, lector aan de HAS in Den Bosch, gaven drie sprekers hun kijk op het thema.

Rommie van der Weide van het Application Centre for Renewable Resources ging in op de perspectieven voor ‘groene’ grondstoffen, met name algen. Tot nu toe is de teelt en verwerking van algen nog te duur om grootschalige inzet in diervoeders mogelijk te maken. Van der Weide pleit daarom voor bioraffinage: “Astaxantine kan bijvoorbeeld gewonnen worden uit algen om als antioxidant ingezet te worden in darmgezondheidsproducten,” zegt zij.

Op de langere termijn bieden algen kansen voor circulaire diervoeders, omdat algen geen beslag leggen op schaars landbouwareaal, niet concurreren om zoet water en een voederwaarde kunnen vertegenwoordigen die vergelijkbaar is met soja of vismeel. Uitdagingen voor de grootschalige inzet van algen en andere duurzame grondstoffen ziet Van der Weide vooral in wet- en regelgeving, kostprijsontwikkeling, opschaling van de teelt en in de ‘end-of-waste’-discussie.

Insecten zijn een andere bron van alternatieve eiwitten waar veel ontwikkeling in zit, vertelt Roel Boersma van Protix. Oliën en vetten uit insecten mogen al worden ingezet in alle diervoeders. “Insectenvet bevat veel laurinezuur, dat bewezen gezondheidseffecten heeft,” legt Boersma uit. In petfood en aquacultuur mogen ook de eiwitten uit insecten gebruikt worden, zodat er voor kweekvis minder vismeel nodig is. Boersma verwacht dat vanaf medio 2020 insecten ook toegepast mogen worden in pluimveevoeders.

Diervoederbedrijf Coppens neemt de insectenproducten van Protix al af. Hendrik de Vor ziet mooie resultaten van insectenoliën in biggen- en vleeskuikenvoeders. Insecten zijn een natuurlijk voer voor pluimvee, merkt De Vor op: “Insecten bevatten allerlei nuttige nutriënten en gezondheids-ondersteunende stofjes die de nutritionist nog niet kent,” is zijn overtuiging. De Vor ziet mogelijkheden om insecten te kweken op keukenafvallen (‘swill’) die niet rechtstreeks gebruikt mogen worden in diervoeders.

Genoeg kansen voor insecten in diervoeders, vindt De Vor, maar toch moeten we soja (nog) niet in de ban doen: “Soja is een prachtig product, met een goed aminozurenprofiel en een lage carbon footprint,” zegt hij. Tijdens het Inspiration Dinner werd duidelijk dat er perspectief zit in ‘novel feed ingredients’, maar dat we de ‘golden oldies’, zoals soja en andere vlinderbloemigen zeker nog niet moeten afschrijven.

Onze sponsoren