25 april 2019

Inspiration dinner ‘Kringlooplandbouw’

Voor een succesvolle transitie naar kringlooplandbouw moeten we allemaal samenwerken. Dat was de conclusie van het Inspiration Dinner op 25 april in Wageningen.

Leden van de NZV en het Netwerk Land en Water werden ontvangen bij het innovatiecentrum van FrieslandCampina, waar drie sprekers tijdens het buffet hun licht lieten schijnen op kringlooplandbouw en wat er nodig is om meer circulair te werken in de agrarische sector.

Jacomijn Pluimers van het Wereldnatuurfonds vertelde over de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij, opgebouwd uit kritische prestatie indicatoren (KPI’s): “Melkveehouders kunnen hiermee zelf zien hoe ze scoren op de KPI’s en verschillende partijen in de keten kunnen hen hiervoor ook belonen,” legt Pluimers uit. Onder meer de Rabobank en FrieslandCampina hebben zich verbonden aan de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij.

Hannah van Zanten promoveerde bij Imke de Boer en houdt zich sindsdien bezig met onderzoek naar optimale landbouwsystemen en de rol van landbouwhuisdieren in een duurzaam voedingspatroon. Zij pleit voor het inzetten van dieren als recyclers en laat zien dat een veganistisch dieet meer landbouwgrond kost dan een voedingspatroon met een beetje (20 tot 30 gram per dag) dierlijk eiwit. Door ontwikkeling en toepassing van rekenmodellen werkt Van Zanten aan een voedselsysteem waarin alle grondstoffen en reststromen optimaal worden ingezet voor de productie van eiwitten en andere nutriënten voor humane consumptie.

De laatste spreker, Harm Smit van het Ministerie van LNV, vertelde hoe de Kringloopvisie van de Minister verder wordt uitgewerkt. Het Nederlandse mestbeleid wordt geëvalueerd, mogelijkheden voor terugwinning van mineralen uit het riool worden bekeken en het Ministerie wil meer experimenteerruimte creëren voor verduurzamingsinitiatieven in de praktijk.

Onze sponsoren