7 november 2019

NZV Ledendag 2019

De jaarlijkse NZV-ledendag, voorafgegaan door de algemene ledenvergadering (ALV), vond plaats op donderdag 7 november 2019 bij Restaurant Kampman in Renkum.

In de ALV werd afscheid genomen van student-lid Lara van Veen. Robert van der Klis (student-lid) werd voorgesteld en verkozen als nieuw bestuurslid.

Frank Peters, expert in reputatiemanagement en crisiscommunicatie (www.virtuscommunications.nl), ging in op een snel veranderende samenleving. De revolutie in gebruik van sociale media kan grote gevolgen hebben voor de reputatie van organisaties en sectoren. Bij negatieve berichtgeving lijkt de agrisector vooral te duiken terwijl Frank Peters pleit voor opstaan, “aan de knoppen zitten”, als zijnde een betere strategie voor reputatiemanagement. Frank Peters ging in zijn voordracht natuurlijk ook in op de actualiteiten, zoals de boerenprotesten en de vleeskuikens. In een artikel in Trouw kunt u zijn commentaar lezen op de reputatie van de boeren en de protestacties.

De Ledendag gaf een heel mooie inkijk wat er kan gebeuren in een snel veranderende samenleving. De analyse van de actualiteit van de boerenprotesten was verhelderend en benadrukte nogmaals dat stil zitten en duiken geen oplossing is. Als veetelers/dierwetenschappers hebben we de competenties om aan de knoppen te zitten. Werk aan de winkel dus!

Onze sponsoren