21 december 2023

Nederlandse Zoötechnische Vereniging (NZV) stelt 5 scholarships beschikbaar!

Het bestuur van Nederlandse Zoötechnische Vereniging (NZV) start in 2024 met het jaarlijks uitreiken van scholarships aan initiatieven die bijdragen aan de doelstelling van NZV.

De doelstelling van NZV: Het delen van informatie, uitwisselen van kennis en het verbreden van de horizon over actuele thema’s op het gebied van mens, dier en omgeving.

Ook moeten de initiatieven bijdragen aan een of meer van de volgende thema’s: mens, dier en omgeving. Voorbeelden van onderwerpen zijn: maatschappelijke ontwikkelingen, duurzaamheid, gezondheid, energie-efficiëntie, klimaat of dierwelzijn.

Met het scholarship NZV stimuleren we jonge mensen om hun kennis te verbreden, te inspireren en een verschil te maken. NZV zal jaarlijks 5 scholarships beschikbaar stellen ter hoogte van € 1500,- per scholarship.

Voorwaarden

 • BSc-student, MSc-studenten, promovendi of pas afgestudeerden van de studierichtingen Dierwetenschappen (ook aan de Hogeschool), Diergeneeskunde of Biologie (diergericht) of young professionals werkzaam in de agrifood sector.
 • Jonger dan 35 jaar (peildatum 1 januari 2024) en maximaal 10 jaar na afstuderen (BSc/MSc/PhD).
 • Bereidheid om zijn of haar resultaten te presenteren op een NZV-bijeenkomst.
 • De aanvrager is lid van NZV of is bereid lid te worden van NZV.
 • Een sholarship duurt maximaal 3 jaar.
 • Het is niet mogelijk om in dezelfde periode ook een BSD-studiebeurs aan te vragen.

Voorbeelden activiteiten
De activiteit die in aanmerking komt voor een scholarship moet bijdragen aan de doelstelling van NZV. Voorbeelden van activiteiten zijn bijvoorbeeld het bijwonen van events, bijeenkomsten, beurzen, het volgen van cursussen, reis- en verblijfkosten voor stage en/of onderzoek.

Aanmeldingsprocedure
Om in aanmerking te komen voor een scholarship, moet de volledige aanmelding per e-mail gestuurd worden aan nzv@nzvnet.nl met daarbij de volgende documenten voor 26 februari 2024:

 1. Inschrijfformulier Scholarship NZV
 2. CV
 3. Persoonlijke motivatiebrief van maximaal 400 woorden, waarin de volgende aspecten terug moeten komen:
  • Beschrijving waarom de activiteit zal bijdragen aan de doelstelling van NZV.
  • Actieplan om de opgedane kennis te verspreiden.
 4. De details van de activiteit, programma, duur van de activiteit en begroting.

Procedure
Uit de aanmeldingen voor de scholarship NZV wordt door een vertegenwoordiging uit het NZV bestuur een selectie gemaakt en deze worden uitgenodigd om hun aanvraag te ‘pitchen’.

Indien een scholarship wordt toegekend, dan dient de ontvanger NZV als financieringsbron te vermelden in de communicatie rond de activiteit. NZV verwacht een positief bericht op de social media kanalen (met NZV getagd) bij ontvangst van de scholarship en aan het einde van de scholarship (LinkedIn/ Facebook).

Bij toekenning zal de betaling plaatsvinden op een 60 – 40 % basis (60% voorafgaand betaald en 40% betaald na verantwoording van de kosten). Een kort overzicht en verantwoording van de onkosten dienen volgens de richtlijnen binnen 1 maand na de activiteit naar NZV te worden gestuurd. Ook verwacht NZV een verslag van minimaal 1 A4 met foto’s die gedeeld kunnen worden op de website en social media kanalen van NZV.

Planning

 • Start inschrijving: 1 januari 2024
 • Sluiting inschrijving: 26 februari 2024
 • Begin maart 2024 (exacte datum volgt): selectiegesprekken scholarships
 • Eind maart 2024 (exacte datum volgt): korte presentatie + uitreiking scholarship tijdens NZV bijeenkomst
 • Begin november 2024 (exacte datum volgt): presentatie tussenstand scholarship tijdens NZV ledendag

Onze sponsoren