15 november 2022

Terugblik NZV Ledendag 3 november 2022

Op donderdag 3 november vond de goedbezochte NZV Ledendag plaats in Hotel de Nieuwe Wereld in Wageningen. Om 4 uur ’s middags werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) geopend, tijdens deze vergadering is dechargé verleend aan het NZV bestuur door de ALV.

Grassa: Unlocking the full potential of grass
Zoals andere jaren volgde op de ALV het Inspiration Dinner. Het buffet werd verzorgd door studenten aan de vakschool Wageningen. Na het buffet hebben Rieks Smook (directeur) en Bob Lambrechts (commercieel directeur developer) van Grassa toegelicht wat de mogelijkheden zijn van grasraffinage. Door een natuurlijk proces van persen, verhitten en filteren wordt gras verwerkt tot vier hoogwaardige producten. Eén is ontsloten gras waarvan de eiwitten beter verteerbaar zijn voor de koe. De overige producten zijn graseiwit als alternatief voor soja, suiker met een prebiotische werking en mineralen als plantaardig alternatief voor mest. Allen breder inzetbaar dan enkel voor de koe. En afzonderlijk méér waard. Dit geeft voordelen qua duurzaamheid, omdat dit ontsloten gras beter verteerbaar is voor de koe en er daardoor minder ammoniak, fosfaat en methaan wordt uitgestoten. Het ontsloten gras bevat minder onbestendig eiwit terwijl de productie van melk en vlees in de proeven op peil bleef.

Rieks en Bob legden het proces goed uit en beantwoorden de vele vragen vanuit de zaal, vooral vanuit de oud-veevoedingsexperts die aanwezig waren. Die waren ook erg benieuwd wat de mogelijkheden waren van het geperste en gefilterde eiwit. Dat is nu nog niet toegestaan voor humane voeding, maar biedt wel mogelijkheden in die richting.

Onze sponsoren