22 december 2022

Terugblik op Christmas Inspiration Dinner ‘Kerstlicht in de agrarische duisternis’

Op 14 december vond er een speciale Kersteditie plaats van ons Inspiration Dinner bij restaurant Klein Hartestein in Oosterbeek. Onder het genot van een luxe kerstdiner deelden verschillende inspirerende sprekers hun visie op de toekomst van de agrarische sector. De moderator van de avond was Dick Veerman die de presentatoren en aanwezigen in de zaal aan het denken zette met kritische vragen en inspirerende anekdotes.

Terugdringen emissies
Na een klein glaasje bubbels en het welkomstwoord door onze voorzitter Noud Jansen, werd het voorgerecht geserveerd. Tijdens het voorgerecht werden we meteen met onze neus op de feiten gedrukt, want Jasper Scholten van Blonk Consultants begon al met de vraag welk dieet nou de laagste CO2-footprint heeft. Ook lichtte hij toe hoe er van individuele CO2-footprint berekeningen een vertaling wordt gemaakt nationaal beleid. Ook al scoort een vegan dieet goed op de CO2-footprint ladder, ook moet er gekeken worden naar efficiënt landgebruik, nutrionele waarde van producten voor de mens. Dierlijke eiwitten hebben dus zeker nog toekomst, mits er wel wordt gewerkt aan het terugdringen van emissies.

Andere blik op het voedselsysteem
Tijdens het hoofdgerecht werden we door Krijn Poppe, jarenlang werkzaam geweest bij het LEI en verschillende bestuurlijke functies in de agrarische sector, meegenomen waarom de agrarische sector aan de vooravond staat van een belangrijke transitie. Volgens Krijn Poppe is er een duidelijke visie en beleid op landbouw benodigd en moet er gekeken worden naar nieuwe verdienmodellen. Een mogelijk scenario is het meer inzetten op kennis verwaarden en gespecialiseerde agri-diensten vermarkten als product op de internationale markt. Of juist samenwerken met hightech bedrijfstakken voor de ontwikkeling naar hightech boerderijen. De belangrijkste boodschap is dat we als sector stappen moeten ondernemen en met een andere blik naar ons voedselsysteem gaan kijken.

Stikstofimpact
Tijdens een heerlijk nagerecht nam Pierre Berntsen van ABN AMRO ons mee in een pragmatische aanpak van de stikstofcrisis. Vaak is het Europese en Nederlandse beleid al ingewikkeld genoeg, maar hoe kun je als bedrijf hier mee omgaan? Aan de hand van een voorbeeld melkveebedrijf heeft Pierre ons meegenomen hoe 14 praktische maatregelen de stikstofimpact van een bedrijf kunnen verlagen. Deze 14 maatregelen kunnen ingedeeld worden in management-, technische en structuurmaatregelen. Komende jaren zullen wet- en regelgeving sterk veranderen, dus als (melk)veehouder is het verstandig om te denken in scenario’s met oog op het behouden van een gezonde exploitatie. Maar het feit blijft dat de melkveehouder de keuze moet maken.

Na het diner en het luisteren naar alle inspirerende sprekers was er nog veel om over bij te praten en te discussiëren, natuurlijk onder het genot van een laatste borrel of kop koffie. Conclusie van de avond was wel dat er zeker nog een lichtje brandt voor de dierlijke sector in de agrarische duisternis. Maar er is nog wel veel werk aan de winkel.

Onze sponsoren