18 oktober 2022

Terugblik op het Symposium Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid

Op vrijdag 14 oktober 2022 kwamen zo’n 130 mensen bijeen op het Symposium Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid. Een vertegenwoordiger van NZV was aanwezig bij dit symposium.

In de openingssessie met Peter Drenth (gedeputeerde provincie Gelderland), Annemarie Moons en Bastiaan Pellikaan (AERES), werd gemeld dat ondanks alle uitdagingen in de sector, het onderwijs toch een toename van veehouderij studenten ziet en dat de jeugd dus zeker nog toekomst ziet in de landbouw. Een gedeelde uitdaging in politiek en onderwijs is om op basis van feiten de dialoog aan te gaan. Opvattingen en meningen helpen de discussie over de landbouw niet.

De rol van het dier in een gezond voedselsysteem
Na de opening was er een presentatie van Imke de Boer (hoogleraar dieren en duurzame voedselsystemen, Wageningen Universiteit), over de rol van het dier in een gezond voedselsysteem. Imke gaf o.a. aan dat het bij circulariteit ook gaat over het verbinden van de burger met de bron (als voorbeeld noemde ze Moma melk), dat veganisten meer hectare land gebruiken (optimaal is 23 g dierlijk en 36 g plantaardig eiwit) en dat voedsel van Herenboeren goedkoper is dan biologisch voedsel uit de supermarkt (door korte keten).

Van debat naar dialoog
Na de koffie volgende een aantal workshops, waarbij elke deelnemer moest kiezen en er één kon bijwonen. Bij de workshop ‘Van debat naar dialoog’ waren 30 mensen aanwezig, waaronder één veehouder, een aantal mensen uit de periferie (diervoeder, belangenorganisaties) en het merendeel beleid (gemeente, provincie, Omgevingsdienst, RIVM, GGD, etc.). Lotte van Burgsteden van de Vrije Universiteit Amsterdam hield een betoog over het verschil tussen debat en dialoog en hoe agressie in verschillende vormen bestaat (instrumentaal, frustratie). Aangeven dat je luistert, ontkracht de frustratie en maakt die niet persoonlijk.

Circulaire landbouw zonder circulatie van zoönosen
Na de lunch volgde wederom een presentatie van en discussie met ditmaal Arjan Stegeman (hoogleraar gezondheidszorg landbouwhuisdieren, Universiteit Utrecht), over ‘Circulaire landbouw zonder circulatie van zoönosen’. Arjan attendeerde de aanwezigen erop dat met het oplossen van bepaalde problemen in de sector, er ook weer nieuwe problemen ontstaan. Kijk bijvoorbeeld naar het afschaffen van kooien in de pluimveehouderij en vrije uitloop, wat tot meer vogelgriep en longproblemen (fijnstof) leidt. Ook een gebied van meer aandacht zal het risico op onder andere toxines, Salmonella, medicatie resten zijn, als we uit oogpunt van circulariteit nog meer co-producten gaan verwerken om onze dieren te voeden.

Natuurinclusieve landbouw
Later op de middag volgde wederom een tweede ronde rondshops, o.a. over Natuurinclusieve landbouw en Design Thinking met One Health perspectief. In de eerste workshop werden verschillende definities en vormen van natuurinclusieve landbouw gepresenteerd. Op dit moment is het voor een aantal veehouders mogelijk om in deze niche een goed inkomen te hebben, maar de vraag is uiteindelijk wel hoe dat zal zijn als elke boer biologisch gaat boeren, met een eigen winkel, een eco-camping en/of dagbesteding als neventak(ken). Dan is de niche ineens mainstream geworden.

Al met al een leerzame dag om nieuwe mensen te ontmoeten en inzichten te vergaren. Precies waar NZV voor staat!

Onze sponsoren