20 mei 2022

World Congress on Genetics Applied to Livestock Production (WCGALP)

Op 3 – 8 juli 2022 wordt het World Congress on Genetics Applied to Livestock Production (WCGALP) georganiseerd in Rotterdam. NZV is trotse sponsor van het WCGALP 2022!

Duurzame productie van hoogwaardige dierlijke eiwitten voor een groeiende wereldbevolking is de belangrijkste uitdaging voor de veehouderijsector in de toekomst. In 2050 moeten veerkrachtige en gezonde dieren op een grondstofzuinige en maatschappelijk aanvaarde manier voldoende dierlijke eiwitten produceren om de wereldbevolking te voeden. De veehouderij steunt op onderzoek en ontwikkeling en op inzet op lange termijn om tegemoet te komen aan de veranderende vraag van de consument naar meer efficiëntie in de voedselketen, een kleinere ecologische voetafdruk, een minimaal gebruik van antibiotica, en om bij te dragen tot de voedselveiligheid en een betere gezondheid en welzijn van de veestapel.

WCGALP is de conferentie om kennis uit te wisselen en te discussiëren over innovaties op het gebied van genetica toegepast op de veehouderij die het mogelijk maken dieren te fokken waarmee veehouderijketens aan toekomstige behoeften kunnen voldoen.

Interesse? Kijk op de website van WCGALP 2022 voor meer informatie.

Onze sponsoren