11 april 2024

De eerste drieluik ‘Effectief in Dialoog’ een groot succes

Een mooie mix van alumni en studenten kwamen woensdag 10 april samen in Omnia om met elkaar in debat te gaan over het onderwerp ‘Stikstof, van crisis naar kans’. Het drieluik ging van start met een verrassend interactief college van Gijs Weenink.

Een inkijk door Gijs Weenink hoe je geheugen werkt en hoe je op een slimme manier de argumenten leert formuleren waarvan je meestal achteraf denkt ‘zo had ik het moeten zeggen’. Uiteraard een uitleg over de verschillen tussen debat en dialoog en met name de rol van twijfelaars als opmaat naar het Lagerhuisdebat na het buffet.

Een goed verzorgd buffet in Faculty Novum met vele netwerkmomenten vormde de overgang van college naar het Lagerhuisdebat.

Na inspirerende pitches van Gerard Migchels (WUR) en Harm Wientjes (DLV Advies) startte het een uur durende debat over stikstof aan de hand van een tiental stellingen. Gijs Weenink als prikkelende debatleider zorgde ervoor dat iedereen wel een keer aan het woord kwam. De mix van studenten, zowel plant als dier en alumni vanuit dier en waterbeheer gaf interessante inzichten, hetgeen ervoor zorgde dat vele twijfelaars over de streep werden getrokken. Uiteraard ging een en ander gepaard met geluiden zoals je ze ook in een Engels Lagerhuisdebat hoort.

Vervolg bijeenkomsten: 13 mei (waterbeheer) en 10 juni (agrarisch inkomen)
‘We zijn er volgende keer weer bij’, ‘morgen kan ik het geoefende al toepassen’, ‘mooi verzorgde avond’, ‘een aanrader voor iedereen’, waren de opmerkingen die bij de netwerkborrel na afloop langskwamen.

Onze sponsoren